de Liviu MĂȚĂOANU

Câmpulung, considerat de istorici primul oraş medieval din Ţara Românească (Wallachia, Wallahia, Walahia, Valachia), se află menţionat ca localitate, cu numele său german (Langenaw), ortografiat în mai multe moduri (Langnaw, Longenaw, Longenow, Longenau etc.), şi cu numele său latin (Campolongo), care îl va consacra în siguranţă după mai multe secole de existenţă. Este perioada de după anul 1500 (cum e cazul unei hărți a lui Sebastian Münster, Transsylvania, din Geographia Universalis, 1540, care a avut 24 de ediții în 100 de ani, fiind tradusă în germană, franceză, italiană, engleză, cehă – noi am consultat ed. din 1552), de după apariţia tiparului, când cartografia depăşeşte latura sa generalistă şi uşor imaginară, chiar şi de după epoca portulanelor, corpusuri de hărţi mai precise, dar încă nespecializate.

 Prima dată Câmpulungul apare pe harta murală a mănăstirii St. Michele din insula Murano, în Laguna Venețiană, realizată de Fra Mauro Camaldolese (latina: Ordo Camaldulensium; Camaldoli este o subdiviziune teritorială a comitatului italian Poppi în Toscana, Italia), călugăr cartograf italian, considerat cel mai mare cartograf medieval. Harta este circulară, creată pe un pergament, fiind o „hartă a lumii” (mappamundi). Există două exemplare citate în cartografie, unul, originalul, de la 1450, altul, de la 1804, o copie, creat de William Frazer, la Londra (și Veneția), în 1804. În harta originală orașul apare cu denumirea de Cãpo Lõgo, citit, Campo Longo (în două cuvinte), datorită titlelor (care semnifică o scriere cu litere sărite, prin aglutinare, care se adaugă la citire, după reguli, cum este specific în limba slavonă pentru documentele românești; mai apar și în alte locuri, pe hărți, astfel de cazuri; pentru cititorul român, câmpulungean chiar, exemplul cel mai bun este originalul scrisorii lui Neacșu Lupu, de la 1521, scrisă chiar în Câmpulung, către Hans Benkner, judele Brașovului, deși acolo literele sărite sunt puse deasupra – practic, vorbim în toate spețele despre o scriere prescurtată, obișnuită la vremea aceea), iar în copia târzie apare cu denumirea de Campolong, aproape identic cu fonetica denumirii actuale, în ambele cazuri.

Harta lui Fra Mauro, sector XXXV

O altă hartă foarte frumoasă, din aceeași perioadă „artistică”, este aceea a lui S. Münster, citată mai sus, fiind în același timp o operă de artă foarte bine gândită. Sunt mai multe hărți și mai multe tipologii, publicate în ediții diferite și în limbi diferite în Geographia Universalis și Cosmographia (germ.: Cosmographey oder beschreibung aller Länder): Die Siebenburg, so man sunst auch Transsylvaniam nennt., Landtafel des Ungerlands / Polands / Reussen / Littaw / Walachey und Bulgarey, Die Siebenbürg, so man sunst auch Transsylvaniam nennt. (alt tip, apropiat de primul), Transsylvania XXI, Nova Tabula (mai multe ediții colorate, dar și necolorate).

Sebastian, Münster, Transsylvania XXI, Nova Tabula, Basel, H. Petri 1552, în lucrarea `Geografia lui Ptolemeu.

Cartografia tehnică, chiar dacă se află la început şi păstrează puternice influenţe picturale, acestea se vor redesena, mult mai precis, oferind mai multă savoare şi frumuseţe, căci hărţile erau instrumente puternice şi preţuite cum se cuvine, în răceala măsurătorilor fixe a exactităţii tot mai căutate şi mai precis prezentate, odată cu noile valuri ale hărţilor şi atlaselor. Adăugăm că este vorba de perioada în plin avânt al explorărilor, în vremea Marilor Descoperiri Geografice, care au făcut ca tehnica să intervină şi să-şi spună cuvântul. La numai câteva decenii de la descoperirea Americii. Câmpulungul apare pe harta Chorographia Transylvaniae Sybembürgen a lui Iohannes Honterus (Ioan Honter, 1498 – 23 ian. 1549, instruit la Viena, Regensburg şi Cracovia) la 1532, învăţatul de la Braşov, oraş cu care avea foarte strânse legături economice, politice (aşa cum reiese din Scrisoarea lui Neacşu Lupu, redactată în 1521, la trei decenii distanţă de descoperirea Americii) şi sociale (căci o stabilitate şi o ordine pot să confere prosperitate).

Un loc absolut onorabil şi meritat îşi găseşte pe hărţile probabil ale celui mai de seamă cartograf al tuturor timpurilor, Abraham Ortelius (1527 – 1598): Hvngariae Descriptio, Romania, Transilvania, Vngariae Loca Praecipua Recens Emendata Atque Edita, Per Ioannem Sambucum Pannonium… și Wolfgango Lazio Auctore… Este o frumoasă excepție în care un cartograf cuprinde Câmpulungul pe atât de multe hărți, cinci la număr; nu de la început, ci pe măsură ce și-a extins superbul său atlas, primul
din lume: Theatrvm orbis terrarvm (începând din 1570 până la 1598, la moartea lui Ortel, dar și după aceea, până la 1618, și chiar mai multă vreme, acest tipar rămânând în conștiința editorilor). Iar pentru Câmpulung, această onoare, de a apărea în primul atlas din lume, este un eveniment cu adevărat de excepție.

Theatrvm orbis terrarvm, Transsylvania, Antverpiae, 1570

Arhetipurile acestor hărţi sunt foarte răspândite şi, cu atât mai sigur, Câmpulungul rămâne un reper permanent în nou-apăruta EVROPA, termen care va înlocui conceptul de Creştinătate, hărţile fiind ferme în acest caz.

De asemenea, pe frumoasa hartă a lui Matthias Zündt, Nova Totius Ungariae, la Iacobo Castaldo, Sebastian Münster, Giacomo Giovanni Rossi, Matthias Quad, Gerardus Mercator (aici apar la început Rucăr şi Argeş, dar tiparul va fi spart, cu denumirea Compolongu//Longenow, de Giacomo Giovanni Rossi, în 1683), Frederick de Wit (trei membri ai familiei, în celebrul Atlas van den Hagen, pe mai multe hărţi, păstrat la Koninklijke Bibliotheek, Hague), Willem Blaeu (si fiii săi Joan şi Cornelius Blaeu, în celebrul Atlas Maior, de asemenea, în mai multe locuri), Guillaume De l’Isle, Emanuel Bowen, Herman Moll, Thomas Kitchin etc., etc.

Aşa cum în vremurile romane Jidava era castrul dinspre graniţa estică a Limesului Transalutanus imperial, Langenaw va fi oraşul european de sorginte germană cel mai avansat spre est, va fi purtătorul civilizaţiei europene prin comunitatea saso-română (de neuitat pentru cartografi, majoritatea lor la început fiind germană și de influență germană) şi va fi realmente înghesuit să intre ca reper chiar şi pe hărţile despre Regatul Maghiar, în vremea Principatului Transilvan, alături de linia Argeş, Rucăr, Bran, Braşov, scris vertical sau oblic, aproape de marginea suprafeţei, drum comercial dinspre Bârsa spre Dunăre şi de acolo mai departe. Chiar şi în momentul în care Poarta Oltului va absorbi negustorii pe drumul Turnului Roşu în număr mare, Câmpulungul va rezona puternic în memoria cartografică drept far al negoţului, în aşa măsură, încât unii cartografi îl vor plasa eronat aproape de Olt, între Alt flu. şi Argis/Argiş.

Matthias Zündt, Nova Totius Ungariae…, Norimbergensi (Nuremberg), 1567

Localități în apropiere de Langenau (Langenaw, Longenau, Longenaw, Longenow, Langnau, Langnou, Longocampo, Campolongo, Campolongum, Compolongu, mai tarziu Longus Campus, Kimpolung etc.) sunt: Rudbom, (Rudbon, rusbom – cu „r” mic la Honterus, în 1532), Turzfest, (Turcz ʄeʃt, Turcz), Argis (Argiʃ Templum, Chieisa), Piteşt, (Coenobium, Piteşk), Tergovişte (Tergoviʃch. Vel. Tarvis ʃedes Vaÿvode, Tergoviste, Tergoviscia, Tergovisco, Tarvis, Tarvisch, – Tervisz, la Honterus), Kertz, Kertzberg, Rosenau, Neustadt, Brasso (Brasso, Brassa, Corona, Corona Stephanopolis, Crona, Corona uel Stephanopolis – Gio: Giacomo de Rossi, 1686), Rednitz (Rednitz Walachiae, Rebnÿk Valachiae, Rednic, Rebnic), Zorga, Bocareteşt (Bocareteʃt, Bocaretz), Tarch (langa Bran <și Rucăr> la Matthias Zündt, 1567 – Turcul, probabil râul Turcul). Râuri: Alt flu. ( S Aluata Fl.), Demboivitza, Dambouitz, Burcia. Munti: Alpes, Sarcan M – Giacomo de Rossi, 1686, Carpatus, Fogaras mons, Fogaris m. . Cetăţi, fortificații, cartuşe (pentru hărțile cu Transilvania), desene cu alegorii sau divinități, blazoane, scale, masuri de scale, compas, vama, granița, orientări cardinale etc.

Înger, element decorativ, Marginalia. Nicolaum Vissche, TOTIUS REGNI HUNGARIAE…, Atlas Van der Hagen

Cele mai importante surse moderne sunt și cele mai prestigioase instituții în domeniul cartografic:

 • Dr. Marcel van den Broecke and Dr. Deborah van den Broecke-Günzburger, Cartographica Neerlandica, Soestdijkseweg 101, 3721 AA Bilthoven, The Netherlands
 • The Library of Congress, Geography and Map Division, Library of Congress, Map Collections
 • The Library of Congress, Rosenwald Collection
 • David Rumsey Historical Map Collection Cartography Associates
 • Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, România, Londra nr.39
  București
 • Muzeul Național Cotroceni București
 • Antique maps, old prints, Medieval Manuscripts, Auction and Gallery,, Paulus Swaen Old Maps and Prints, POB 1238, Indian Rocks, FL 33785, USA (În retragere de pe piață)
 • Rare Maps. Barry Lawrence Ruderman Antique Maps, La Jolla, California, US.
 • Atlas van den Haagen (den Hagen Atlas), aflat la Koninkjlie Bibliotek. Universiteit Utrecht Utrecht University Library
 • Atlas Maior Blaeu Atlas
 • Moravská Zemská Knihovna – Moravian Library, Brně/ Brno , Cehia/ Česko.
 • Moll’s map collection, Moravská zemská knihovna v Brně Kounicova 65a, 601 87 Brno (Swissbib Catalog, Swiss University Libraries, rețea de peste 20 de biblioteci din Elveția) Swiss National Library pentru publicații academice din Elveția
 • Stanford University Library, The Barry Lawrence Ruderman Collection The Renaissance Exploration Map Collection
 • SANDERUS ANTIQUARIAAT – ANTIQUE MAPS, Antique Maps, Fine Prints & Rare Books Filip Devroe – Nederkouter 32, 9000 Ghent – Belgium
 • Goetzfried Antique Maps, Tettnang, Lake Constance, Germany
 • University of Wisconsin Milwaukee Libraries (colectia American Geographical Society Library Digital Map Collection).
 • World Digital Library (WDL) este un proiect al U.S. Library of Congress
 • e|rara, Universitätsbibliothek Basel, e-rara ch, platformă digitală de cărți rare pentru Bibliotecile Elveției, are o dublă identificare: Id: (e.g.10.3931)/e- rara-12901 doi (Digital Object Identifier – DOI) Sys no. 002622634
 • Göttingen University, Göttinger DigitalisierungZentrum, Center for Retrospective Digitization, Göttingen (GDZ)
 • KOUZLO STARÝCH MAP (THE MAGIC OF ANCIENT MAPS), Map Collection, Faculty of Science, Charles University, Prague, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic
 • National and University Library “St Kliment Ohridski” – Skopje (parteneră)
 • Geographicus Rare Antique Maps 923 Putnam Ave Brooklyn, NY 11221
 • Old World Auctions 4325 Cox Rd, Glen Allen, VA US
 • Antiquariat Reinhold Berg e.K. Regensburg , Germania.
 • Antique Sommer KG München, Deutschland
 • Show Off Your Maps – Blog al colecționarilor de hărți (showoffyourmaps)
 • Vilnius University Library, VU Library / VU biblioteka/ Vilnius University Digital Collections Universiteto str. 3, LT-01122, Vilnius
 • Lithuanian Maps, Maps: 1577 – 1593, 100% educational sources
 • Antiqe Books 2000, blog

Many thanks for keeping this heritage!
Multe mulţumiri pentru păstrarea acest patrimoniu!