CONTACT

Sediul Asociației este în Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 111, etaj 1, cam. 3, județul Argeș.

MEMBRI

Asociația este persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nepatrimonial (non-profit), în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu. Membrii Asociației sunt: membri fondatori, membri, membri de onoare.

Membrii fondatori ai Asociației sunt: Gheorghe PRISTAVU, Emil HAGI, Dorin MIREA, Manuela POPA și Adrian POPA.

Pot deveni membri ai Asociației și alte persoane care aderă, recunosc statutul și acționează pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației.

Membri de onoare pot fi personalități din țară sau din străinătate care împărtășesc scopul și obiectivele Asociației și o sprijină în activitatea sa. Calitatea de membru de onoare se acordă de Consiliul Director.

Membrii Asociației au dreptul de a alege și de a fi aleși în Consiliul Director, de a participa cu drept de vot la Adunarea Generală și la alegerea conducerii Asociației, de a-și exprima liber opiniile proprii la toate nivelurile Asociației și de a participa la toate programele și activitățile derulate de Asociație.

Membrii Asociației au obligația de a respecta prevederile Statutului, de a respecta hotărârile și deciziile conducerii Asociației și de a participa efectiv la realizarea scopului și obiectivelor Asociației.

Consiliul Director al Asociației are următoarea componență:

– Președinte: Manuela POPA;

– Vicepreședinte: Gheorghe PRISTAVU;

– Secretar: Emil HAGI.

Directorul executiv al Asociației este Adrian POPA.

SCOPUL ASOCIAȚIEI

Asociația este de tip nonprofit, nepatrimonial și fără scop lucrativ, având ca scop general desfășurarea de acțiuni în interesul general al comunității din care face parte, menite dezvoltării acesteia în plan economic, social, cultural și sportiv.

Asociația își propune să promoveze trăirea creștină și patriotismul local, să încurajeze și să dezvolte sentimentul de ajutor și sprijin între membrii colectivității.

Pentru realizarea scopului propus, Asociația va desfășura acțiuni diverse pe plan local, național și internațional.

Asociația va desfășura orice activități permise de lege necesare atingerii scopurilor propuse.

Schimbarea scopului Asociației se poate realiza numai prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.