CE FACEM

ACTIVITĂȚI ÎN DERULARE

1. Oferirea unei mese calde.

Prima acțiune derulată de Asociația Suflet Mușcelean a fost de a identifica persoane aflate în situații speciale atât din punct de vedere al veniturilor, cât și din punct de vedere al stării de sănătate, pentru a le oferi o masă caldă pe zi. Astfel, începând din luna decembrie a anului 2019 și până în luna octombrie 2022 au fost oferite, în medie, 32 de porții/zi, în prezent fiind 38 de beneficiari. Mâncarea a fost livrată la domiciliul beneficiarilor de către voluntarii Asociației.

2. Acoperirea (total sau parțial) a cheltuielilor generate de intervenții sau tratamente medicale, participarea la studii sau competiții sportive, etc.

Cea mai mare parte din sumele provenite din donații și sponsorizări este alocată ajutorului financiar pentru persoanele care solicită sprijin în acoperirea costurilor unor intervenții și/sau tratamente medicale. Pe lângă acestea, Asociația a mai acordat ajutoare financiare unor școli, așezăminte sociale, biserici (lucrări de restaurare), pentru cheltuieli de înmormântare a unor persoane fără aparținători, pentru plata utilităților și chiriei unor persoane cu venituri insuficiente, dar și pentru studii și performanță sportivă.

3. Editarea revistei „SUFLET MUȘCELEAN”.

Din dorința de a „restitui Mușcelului din sufletul său rupt în bucăți și aruncat pe te miri unde, spiritualitate și cultură, istorie și tradiții, religie și artă”, așa cum scria redactorul-șef Carmen BÂRLOIU în editorialul primului număr, începând cu luna septembrie 2020, edităm revista „Suflet Mușcelean”. Ajunsă la al șaselea număr și la un conținut de 76 de pagini, publicația are un conținut divers și consistent, prezintă atât autori consacrați, cât și debutanți și este tipărită color, în condiții grafice deosebite. Revista „Suflet Mușcelean” poate fi achiziționată în Câmpulung de la Galeria „Arta”, Muzeul Municipal de Istorie, Mănăstirea Negru Vodă și Mausoleul Mateiaș sau poate fi vizualizată accesând secțiunea „Revista Suflet Mușcelean” a acestei pagini web.